Online díjajánlat kérés, biztosításközvetítés

Orvosok, egészségügyi szolgáltatók szakmai felelősségbiztosítása

Az üzenet elküldése után specialistánk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot az adatok egyeztetése és kockázat-elemzés céljából.

1., Kérjük az alábbi szükséges adatokat megadni szíveskedjen:

2., Biztosítás technikai adatok:

3., Igényelt kártérítési limit:

4., Igényelt önrész:

Kérjük fogalmazza meg egyedi, speciális igényét, kérését, kérdését a biztosítással kapcsolatban!  1. Nem olvasható a megerősítés? Másik kép kérése!

Biztosítási kötelezettség: 

Az egészségügyi szolgáltatók (orvosok, eü. vállalatok, eü. vállalkozások) az egészségügyi törvény értelmében akkor kezdhetik meg a működésüket, ha az illetékes hatóság (ÁNTSZ) által kiadott engedélyük van. Az engedély kiadásának alapfeltétele a megfelelő orvosi vagy egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosítása.

Orvosi műhiba perek:

Orvosi műhibával kapcsolatos kárnak nevezzük az orvosi beavatkozás, kórházi kezelés során az orvos és az egészségügyi dolgozó által , a rájuk vonatkozó a szakmai szabályok a vétkes megszegéséből fakadó károkat.

Kárigény alapfeltétele, hogy a beavatkozást vagy a kezelést ellátó orvos, szakszemélyzet a rá vonatkozó szakmai protokollt vétkesen megszegje és ezzel bizonyíthatóan kárt okozzon.
E tényt általában a károsult kezdeményezésére orvosszakértő állapítja meg.

A kárigény öt éven belül évül el. A kárigényt az eljáró orvossal szemben vagy az egészségügyi szolgáltatóval szemben (kórház, klinika, egészségügyi szolgáltató vállalkozások kft-ék, bt-ék) lehet benyújtani.

Ha az eljáró orvos vagy intézmény rendelkezik megfelelő felelősségbiztosítással, akkor a fedezetet nyújtó biztosítóval szemben is érvényesíthető a kárigény.

Mire kell figyeljünk?

Az egyes biztosítók feltételei, biztosítási fedezetei jelentős különbözőségeket,eltéréseket tartalmaznak, így ajánlott ezen a szakterületen járatos biztosítási tanácsadó és alkusz közreműködése.

Jelentős eltérések vannak a biztosítási díjak, biztosítóra áthárítható kockázatok területén is, ezért nem mindegy, mely biztosítót választja a szerződő.

Retroaktív fedezet kérdése:

Biztosítóváltás esetén, amikor új szerződést kötünk  (pl. kedvezőbb díj elérése érdekében)feltétlenül indokolt a retroaktív (visszamenőleges) fedezet érvényesítése,  (általában kettő év)mert így a védelem folyamatos, még két évig jelenthet kárt volt betegünk, úgy, hogy a biztosítónak fizetnie kell, ha a kárígány megalapozott.

A biztosítók általában csak a szerződés hatálya alatt bekövetkezett károkra vállalnak fedezetet!

Kiterjesztett bejelentési időszak:

Ha valamely orvos vagy egészségügyi szolgáltató megszűnteti illetve szünetelteti praxisát, akkor javasoljuk a biztosítási szerződés megszűnése után a kárbejelentési lehetőség kiterjesztésének fedezetét.

A kiterjesztett kárbejelentési időszak több év is lehet.

A károsult kárbejelentési jogosultsága 5 év alatt évül el.

Legmagasabb kockázatú orvosi szakágazatok:

Valamennyi sebészettel foglalkozó orvosi ágazat, ezek közül is a legmagasabb kockázatú a plasztikai sebészet, szülészet, nőgyógyászat, stb.

Legkisebb kockázatú orvosi szakágazatok:

belgyógyászat, üzemorvostan, háziorvos, pszichiáter, természetgyógyász, stb

Kártérítési lehetőségek:

Műhiba esetén vagyoni és nem vagyoni kártérítéstlehet igényelni a károkozó orvostól, egészségügyi vállalkozástól vagy ezek felelősségbiztosítójától.

Vagyoni károk lehetnek: a műhiba okán keletkező gondozási, ápolási, utazási , gyógyszer, stb. keresetkiesés, jövedelemvesztés, stb,.

Nem vagyoni károk: élethez, testi épséghez, egészséghez, munkavégzéshez kapcsolódó korlátozottság, amely maradandó állapotot eredményez, életminőséget csökkent.

Kártérítési igény formái:

A károsult a kártérítési összeget kérheti egy összegben, járadékban vagy egyidejű egyösszegű és járadékjellegű térítésben.

Műhiba kapcsán a károsult a járadékot általában akkor kap, ha az havi rendszerességgel merül fel, pl. gondozói díj, munkadíj, jövedelempótlás, hozzátartozó eltartására vonatkozó járadék.